Ukupno proizvoda: 1

                                                             PRESA 

 
                                                 Rucna presa za zlatare.
                                  Zlatarska presa ispunjava uslove za otvaranje radnje.